RTP: 96%
Game volatility:   
Payways: 64 to 117,649 payways